Gnostiek

Van $1

  Versie vanaf 07:32, 2 jun 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Het woord Gnostiek stamt van het Griekse woord voor kennis, gnosis. De Gnostiek (of gnosticisme) is een brede waaier van mystiek-religieuze stromingen die stammen van vóór Christus en een bloei kenden in de 2e en 3e eeuw. Vandaag de dag wordt de term gnostiek ook wel gebruikt voor en door sommige esoterische bewegingen.

  Volgens de gnostiek wordt de mens verlost door intuitieve kennis van zijn eigen (onderstelde) goddelijkheid.

  Gnostieke denkbeelden

  Elementen van het gnostieke denken:

  • Onwetendheid is onze diepste kwaal.
  • Verlossing wordt verkregen door kennis. Kennis verlost.
  • Het betreft kennis van je eigen goddelijkheid (‘christusnatuur’)
  • De verlossende kennis is verborgen kennis. Ze is geen alledaagse kennis, maar mystieke, intuitieve, geheime (in de betekenis van verborgen) kennis.
  • De verlossende kennis is niet afstandelijk, maar persoonlijk.
  • Deze kennis is niet van de massa, maar van verlichte Meesters, zoals Christus.
  • Christus is de Illuminator (Verlichte Verlichter) die ons kan verlichten
  • De wereld is geschapen door een lagere god en is een mislukking
  • Boven de lagere schepper-god is de Volheid van Zijn
  • Jezus en Christus zijn verschillend. De Christusgeest kwam in Jezus.
  • De mens heeft een goddelijke kern, is ten diepste goddelijk. Het Koninkrijk van God is binnen in mij.
  • Onderschatting van het lichaam, overschatting van de geest, de ziel
  • Onderschatting van het vrouwelijke, overschatting van het mannelijke

  In 1945 werd in Egypte een verzameling gnostische werken ontdekt, de Nag Hammadi-geschriften. In deze geschriften zijn man en vrouw volstrekt gelijk.

  Gnostieke evangeliën

  De gnostieke of gnostische evangelien zijn tientallen jaren of zelfs eeuwen later ontstaan dan de bijbelse evangeliën.
  De gnostieke of gnostische evangeliën zijn evangeliën van de wijsheid, de bijbelse evangeliën zijn evangeliën van het kruis.
  In de gnostische evangelieen is het kernprobleem: onwetendheid. In de evangelieen is het kernprobleem: zonde. 
  In de gnostische evangelieen gaat het om kennis, in de bijbelse evangelieen om geloof.

  Beoordeling

  Wij mensen hebben inderdaad iets verhevens, iets ‘goddelijks’. Dat is het waarheidselement in het gnostieke denken. Want volgens de bijbel zijn we naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt zijn, Zijn adem (levensgeest) in ons is. Wij zijn ‘van Zijn geslacht’, citeert Paulus een Griekse dichter. De mens is het hoogste schepsel op aarde, in de zintuiglijk waarneembare wereld.

  Echter, de mens is in de zonde gevallen, van God vervreemd en in een geestelijke duisternis. Onze grootste kwaal (contra de gnostiek) is niet (alleen) ‘onwetendheid’, gebrek aan inzicht, maar zonde en vervreemd-zijn van God. Onwetendheid is gevolg van een dieper liggende oorzaak: zonde. Zonde verduistert ons verstand.

  We worden niet bevrijd door iets (zelfkennis), maar door Iemand (een Persoon). We kunnen bevrijd worden door geloof en overgave aan Jezus, de Zoon van God. Berouw, bekering (afkeren van een leven zonder God, van de zonde) + geloof in Jezus = eeuwig leven

  We kunnen God kennen door openbaring, verlichte ogen van ons hart, en vooral door de Schrift.

  Mt 11:25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard.

  Verwijzingen

  Internetbronnen

  E. Timmerbeil-Snel, Gnosis, een postmoderne gnostisch-mystieke opleving, deel 1 en deel 2
  Douglas Groothuis, Gnosticism and the gnostic Jesus. Artikel(Engels)/em>


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.