Gomer (inhoudsmaat)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 07:14, 14 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De gomer is een Hebreeuwse en Oudtestamentische maateenheid die overeenkomt met ongeveer 2,2 liter. De gomer is een inhoudsmaat voor droge stoffen als bijvoorbeeld koren. De gomer is een tiende deel van een efa.

  De kinderen van Israël verzamelden 's ochtend een gomer manna per persoon. Een gezin van vijf personen mocht vijf gomer verzamelen. 

  Ex 16:18 Zij maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had niets over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zóveel verzameld als hij eten [kon].
  (HSV)

  Aäron moest een kruik met een gomer manna daarin bewaren. 

  Ex 16:33 Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten.
  (SV)

  Het Hebreeuwse woord gomer wordt in de Nederlandse Bijbelvertalingen soms vertaald door ‘garve’ of ‘schoof’. Bij voorbeeld in Lev. 23:10.

  Le 23:10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.
  (SV)

  Hierom schijnt een schoof ook gomer genoemd te zijn, omdat men een tiende deel van een efa uit een schoof kon dorsen.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.