god, goden

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/God,_goden

  Een god is een machtig bovenmenselijk en bovennatuurlijk wezen of de afbeelding van daarvan. Er is in werkelijkheid maar één ware God. Satan is echter de god van deze wereld. Mensen maken zich allerlei goden. Het woord 'god' wordt in figuurlijke zin gebruikt voor belangrijke figuren in de maatschappij.

  Ter onderscheiding van de enige God worden andere goden door 'god' (met een kleine letter 'g' geschreven) aangeduid. Godloochenaars (atheïsten) en ongelovigen echter bedienen zich van het woord 'god' (geschreven met een kleine letter g) om naar God te verwijzen, bijv. “de god der christenen”. Want voor atheisten zijn alle goden (Jahweh, Baäl, Astarte, enz.) menselijke bedenksels.

  Het geloof aan één enige God wordt monotheïsme genoemd, het geloof aan meerdere goden heet polytheïsme, de ontkenning van God en goden is atheïsme. Omdat de vroege christenen alle goden van de Romeinen (Jupiter, Mars etc) loochenden en weigerden hun goden te vereren, werden zij van atheisme beschuldigd.  

  God, de Onzichtbare, de Hemelse, verbood zijn volk Israël het maken van godenbeelden. Het mocht geen afbeeldsels maken die met Hem verbonden werden of aan Hem gelijk werden gesteld.

  Exodus 20:23 Gij zult nevens Mij niet maken zilveren goden, en gouden goden zult gij u niet maken.
  Exodus 20:24 Maakt Mij een altaar van aarde, en offert daarop uw brandofferen, en uw dankofferen, uw schapen, en uw runderen; aan alle plaats, waar Ik Mijns Naams gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u zegenen.

  (SV)

  Is God de enig ware onder de goden, evenzo is er maar één waarachtig beeld van God, de Heer Jezus, die 'het beeld van God' wordt genoemd. Dit Beeld van God is niet door mensenhanden gemaakt, maar is een openbaring van God in een menselijk lichaam. God is mens geworden in Christus Jezus en Deze is het Beeld van de waarachtige God.

  Meer informatie

  Zie art. Afgod

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.