Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
   1. 1.1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ruzalem_(ICEJ)

  De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem, in het Engels International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), is een organisatie met afdelingen in meer dan 50 landen[3], die Israël steunt en helpt en christenen informeert over Israël. De ICEJ werkt mee aan de terugkeer van Joden naar Israël, verkondigt aan Israël de profetische betekenis van de hervergadering in het Beloofde Land, geeft praktische sociale hulp via bestaande hulpverleningsorganisaties, probeert bruggen te slaan tussen Joden en arabieren, geeft voorlichting aan christenen over Israël (land en volk) en roept hen op te bidden voor Israël. 

  De ICEJ werd in 1980 opgericht om Israël te troosten volgens de opdracht in de Bijbel (Jesaja 40:1-2). 

  Jes 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
  Jes 40:2 spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.

  (HSV)

  In de zomer van 1980 riep het Israëlische parlement Jeruzalem uit tot de eeuwige, ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, zoals koning David dit bijna 3.000 jaar daarvoor had gedaan. Veel landen protesteren hiertegen en dertien landen haalden hun ambassades weg uit Jeruzalem. Een groep christenen die in Israël woonden voelde mee met de pijn van Israël over het vertrek van de ambassades en voelde zich van Godswege geroepen om een 'Christelijke Ambassade' te openen in Jeruzalem: de 'International Christian Embassy Jerusalem'.  De 'Ambassade' is geen ambassade in de gewone zin van vertegenwoordiging van een staat, maar een orgaan dat "gelijkgezinde christenen vertegenwoordigd die de Bijbelse betekenis begrijpen van het herstel van Israël"[2] en woorden van troost en steun spreekt. 

  "De ICEJ steunt het volk Israël omdat we het liefhebben, het verschuldigd zijn en omdat we Gods woord willen gehoorzamen. We proberen niet een eindtijdplan te vervullen, maar staan op bijbelse principes. We verkondigen een boodschap aan Israël dat haar huidige herstel niet een historisch toeval is, maar de vervulling van God's woord. ( Ezechiël 36: 24-26; Lucas 21: 24 )," verklaart de organisatie op haar Nederlandse website [1].

  Eze 36:24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.
  Eze 36:25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.

  Eze 36:26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
  (HSV)

  De staf van de ICEJ in Jeruzalem telt ongeveer 60 stafleden (vrijwilligers) die zo’n 15 talen spreken (anno 2011).    In Nederland is ook een afdeling, met een jongerentak.

  Meer informatie

  De officiële website van de Nederlandse afdeling: www.icaj.nl

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑ Nederlandstalige website, 6 sept. 2011.  
  3. ↑ De ICEJ spreekt tegelijkertijd op haar Nederlandse website van "vertegenwoordigers in meer dan 100 landen", 6 sept. 2011.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.