Molech

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 10:39, 14 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Molech (of Moloch, Milchom, Milkom) was de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden. Molech, wiens naam ‘koning’ betekent, was de hoofdgod van de Ammonieten.

  Hij wordt ook Milkom genoemd (Jer. 49:1, 3; 1 Kon. 11:5).

  Bij het brengen van de kinderoffers liet men de kinderen door het vuur gaan, ze werden met vuur verbrand. 

  Dergelijke offers aan de Molech waren Israël verboden:

  Le 18:21 U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE.
  (HSV)

  Bij Israël moest de dader ter dood worden gebracht. 

  Le 20:1 De HEERE sprak tot Mozes:
  Le 20:2 U moet vervolgens tegen de Israëlieten zeggen: Iedereen uit de Israëlieten en uit de vreemdelingen die in Israël verblijven, die [iemand] uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven heeft, moet zeker gedood worden: de bevolking van het land moet hem met stenen stenigen.
  Le 20:3 En Ikzelf zal Mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Hij heeft immers [iemand] uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven, waardoor Mijn heiligdom verontreinigd en Mijn heilige Naam ontheiligd is. 
  Le 20:4 Maar als de bevolking van het land daadwerkelijk haar ogen sluit ten aanzien van die man, wanneer hij [iemand] uit zijn nageslacht aan de Molech heeft overgegeven, [en] hem niet ter dood brengt,
  Le 20:5 dan zal Ikzelf Mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn familie keren en Ik zal hem en ieder die [samen] met hem hoererij bedrijft door als in hoererij achter de Molech aan te gaan, uit het midden van hun volk uitroeien.

  (HSV)

  Deze gruwel gebeurde in Israël bij Tofet in het dal Hinnom bij Jeruzalem.

  Jer 32:35 Zij bouwden de hoogten van de Baäl, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters voor de Molech door [het vuur] te laten gaan, wat Ik hun niet geboden had. En in Mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, zodat ze Juda zouden doen zondigen.
  Jer 32:36 Welnu, daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israël, van deze stad, waar u van zegt: Zij is door het zwaard, door de honger en door de pest in de hand van de koning van Babel gegeven:

  (HSV)

  De H. Schrift noemt Milchom (Molech) “het verfoeisel der Ammonieten” (1 Kon. 11:5):

  1Kon 11:5 Want Salomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniers, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten.
  (SV)
   


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.