Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Prostitutie

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 06:50, 13 sep 2018 door Kees Langeveld met versie aangepast op 07:15, 27 aug 2019 door Kees Langeveld.

  ...

  De apostelen en oudsten te Jeruzalem schreven de gelovigen uit de heidense volken aan om zich te onthouden van hoererij (Hand. 15:20). De apostel Paulus schrijft:

  Efe 4:17  Dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken,  Efe 4:18  verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. Efe 4:19  Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. (Telos)

  Vreemd aan het leven van God, onwetendheid, verharding, afstomping, losbandigheid, alle onreinheid, gretig bedrijven — het zijn dingen die in de prostitutie gevonden worden, bij de hoerenloper en bij de hoer.

  ...

  Versie van 06:50, 13 sep 2018

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Versie vanaf 07:15, 27 aug 2019

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  De apostelen en oudsten te Jeruzalem schreven de gelovigen uit de heidense volken aan om zich te onthouden van hoererij (Hand. 15:20). De apostel Paulus schrijft:

  Efe 4:17  Dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken,  Efe 4:18  verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. Efe 4:19  Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. (Telos)

  Vreemd aan het leven van God, onwetendheid, verharding, afstomping, losbandigheid, alle onreinheid, gretig bedrijven — het zijn dingen die in de prostitutie gevonden worden, bij de hoerenloper en bij de hoer.

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.