Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Roberts, Evan

Van $1

  Inhoudsopgave
  naar de oudere versie of keer terug naar versie archief

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 00:47, 3 aug 2009 door Fedor Nielsen met versie huidige aangepast op 14:24, 16 mrt 2020 door Henk Timmermans?.

  {{wiki.page{path:"artikelen/migratie", section:"overgezet"}}}
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Evan_Roberts

  ...


  ...

  Versie van 00:47, 3 aug 2009

  Deze revisie is aangepast door Fedor Nielsen (Ban)

  ...


  In 1904 begon Roberts in Newcastle Emlyn te studeren voor zijn latere geestelijke bediening. Een bezoek aan een dienst in Blaenanerch waarin Seth Joshua voorging, leidde tot een ervaring die vorm gaf aan zijn geloof in de Doop met de Heilige Geest. In oktober van dat jaar begon Roberts het evangelie te verkondigen in een reeks kleine samenkomsten. Dit had tot zijn betrokkenheid bij de Opwekking in Wales tot gevolg, en al snel trok hij de aandacht van vele duizenden gelovigen.

  De vier punten waar hij de nadruk op legde bij zijn bediening waren:

  1 - Het belijden van alle zonde (christendom)|zonden
  2 - Afrekenen met al het twijfelachtige in het persoonlijk leven (zonden)
  3 - De bereidheid om de Heilige Geest altijd direct te gehoorzamen
  4 - Jezus Christus in het openbaar belijden

  ...

  Roberts kreeg in 1906 een zenuwinstorting. Terwijl hij bij Welshe evangeliste Jessie Penn-Lewis thuis herstelde schreef hij samen met haar het in 1912 gepubliceerde boek Oorlog tegen de Heiligen.

  ...

  Hoewel Roberts in 1926 terugkeerde naar Wales bracht hij het latere deel van zijn leven door met het schrijven van gedichten en het corresponderen met geestelijken. Hij sprak niet meer in het openbaar en leed bij tijd en wijle onder depressies. Dit kwam doordat hij teleurgesteld raakte over het verdwijnen van de resultaten van de opwekking. De opwekking was zijn "bergtop-ervaring", en met het wegebben van deze "golf van Gods Geest" kwam hij in een gat terecht. Hij ''leefde'' voor de opwekking, en plotseling was de opwekking voorbij. Zo raakte hij zijn levensdoel kwijt. Brynmor Pierce Jones schrijft in zijn biografie over Evan Roberts dat zijn neerslachtigheid ook mede veroorzaakt werd door de nood in de wereld ten tijde van de eerste wereld oorlog. Juist omdat hij zo'n gevoelige natuur had, trok hij zich die nood erg aan. Hij leed er sterk onder en kwam ook daardoor in een depressie terecht.

  Evan Roberts overleed op 72-jarige leeftijd. Hij werd in het familiegraf van de Roberts begraven achter de Moriah Kapel in Zuid-Wales.

  ...

  *

  ...


  *

  ...

  Huidige versie

  Deze revisie is aangepast door Henk Timmermans? (Ban)

  {{wiki.page{path:"artikelen/migratie", section:"overgezet"}}}
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Evan_Roberts

  ...


  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.