Rusland

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Geschiedenis
  2. 2. Meer weten
  3. 3. Voetnoten

  Versie vanaf 21:30, 6 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Rusland (Russisch: Rossjija), officieel Russische Federatie, is qua oppervlakte veruit het grootste land ter wereld en qua inwonertal (140 miljoen inwoners in 2008) het achtste land ter wereld. Rusland is verdeeld in 83 regio's (anno 2011). 

  Rusland is overwegend atheistisch, hoewel 80% gunstig staat tegenover de Russische orthodoxie, de grootste godsdienst in het land. Evenwel gaat minder dan 5% regelmatig naar de kerk. De Islam is de tweede religie. 

  Bij de parlementsverkiezingen in december 2011 leed de partij Verenigd Rusland van premier Poetin een enorm verlies, maar zij bleef de grootste partij en kreeg bijna 53 procent van de parlementszetels. De verkiezingen werden overschaduwd door beschuldigingen van fraude, die hebben geleid tot ongekende protesten in Rusland. 

  Sinds 1993 is homoseksualiteit niet langer strafbaar. Wel is het verboden om homo-propaganda te maken (stand 2014). Ultranationalisten en de Russisch-orthodoxe kerk verzetten (anno 2012) zich tegen homo-activisme[2].

  De Russisch-Orthodoxe Kerk is de veruit grootste kerk in Rusland (anno 2013). Zij is sinds de val van het atheistische communisme in het begin van de jaren 90 opgebloeid. Zij verzet zich tegen de werkzaamheid van evangelische christenen, omdat zij bang is leden te verliezen aan evangelische groepen. 

  De houding tegenover christenen wordt ongunstiger[1].

  In 988 liet Vladimir van Kiev (956 - 1015), grootvorst van Kiev en geheel Rusland, zich dopen in Chersonesos. Daarna riep hij het christendom uit tot staatsgodsdienst. Russisch-orthodoxe christenen gedenken op 28 juli de doop van Vladimir ‘de Heilige’. 

  Vanaf 2012 worden aan Russische scholen weer lessen godsdienst en moraal gegeven. Leerlingen kunnen kiezen voor het keuzevak ‘godsdienstleer en ethiekonderricht’. Het godsdienstonderwijs werd na de communistische machtsovername en Oktoberrevolutie van 1917 afgeschaft. 

  Rusland heeft voor de krijgsmacht een budget van 90 miljard euro, een tiende deel van het geld dat de NAVO-landen gezamenlijk aan defensie uitgeven (stand 2014). 

  Rusland ziet (2009) de uitbreiding van de NAVO en oorlogen om energievoorraden als grootste bedreigingen voor de veiligheid in de periode tot 2020. 

  Rusland is 's werelds grootste energie-exporteur (2011). Het land is de tweede wapenexporteur ter wereld, de Verenigde Staten staan op nummer 1 (stand 2013). 

  Rusland wordt door veel christenen geidentificeerd met Gog, die in de eindtijd als aanvoerder van diverse volken het herstelde Israël zal binnenvallen (Eze 38-39).

  Geschiedenis

  Enkele notities om te beginnen:

  988: Vladimir van Kiev (956 - 1015), grootvorst van Kiev en geheel Rusland, laat zich dopen in Chersonesos. Daarna riep hij het christendom uit tot staatsgodsdienst. 

  1917: Communistische machtsovername tijdens de 'oktoberrevolutie'. 

  1993: Homoseksuele omgang is niet langer strafbaar. 

  2000: Ex-KGB-agent Vladimir Poetin wordt president

  2008: Dmitri Medvedev wordt staatshoofd, Vladimir Poetin wordt premier. 

  2009: Patriarch Kyrill wordt hoofd van de Rusisch-Orthodoxe Kerk.

  2012: Poetin wordt president (3e ambtstermijn) en later wordt Dmitri Medvedev premier van Rusland. - In september wordt een wet van kracht die religieus onderwijs op openbare scholen verplicht stelt.  

  Meer weten

  Nieuwsvoorziening: Novaja Gazeta is een van de weinige onafhankelijke kranten in Rusland. De krant doet veel aan onderzoeksjournalistiek en brengt geregeld zaken als corruptie aan het licht. (Anno 2013). Website: http://www.novayagazeta.ru/ 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.