Timotheüs, tweede brief aan

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...Timothe%C3%BCs

  De tweede brief aan Timotheüs of 2 Timotheüs is de tweede brief van de apostel Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheüs in het Nieuwe Testament en vormt een soort geestelijke testament

  Over de eerste brief, zie Eerste brief aan Timotheüs

  Inhoud


  Timotheüs

  De tweede brief is evenals de eerste gericht aan Timotheüs, een jonge medewerker van de apostel Paulus, door hem geestelijk 'verwekt', d.w.z. tot geloof en wedergeboorte geleid. Timotheüs was door zijn moeder en grootmoeder al bekend gemaakt met het onderwijs van het Oude Testament. Paulus noemt hem "mijn waar kind in het geloof" en "mijn geliefd en trouw kind." Hij stelt hem op de hoogte van zijn omstandigheden en geeft hem verdere aanwijzingen. Timotheüs krijgt de opdracht te werken als evangelist, 2 Tim. 4:5.

  Zie Timotheüs voor het hoofdartikel over deze persoon.

  Auteur

  De auteur van de brief is de apostel Paulus, 2 Tim. 1:1. Paulus schreef zeer persoonlijke brieven aan zijn geliefde medewerker. 

  Datering

  De brief werd geschreven tijdens Paulus gevangenschap (2:9). Hij verwacht spoedig te sterven voor het geloof (4:6). Hij zit op dat moment in Rome (1:17) en verwacht zijn einde. De brief is dus geschreven aan het eind van Paulus leven. Waarschijnlijk is dat Paulus na zijn aankomst in Rome na ca. 2 jaar (Hand. 28:30) is vrij gelaten en dat hij opnieuw zendingsreizen heeft ondernomen, voordat hij weer gevangen werd genomen. Deze brief moet dus na 60 of 62 na Christus geschreven zijn en daarmee is deze brief de laatste brief van Paulus die in de Bijbel is opgenomen. 

  Karakter van de brief

  1 en 2 Timotheüs en Titus behoren tot de "pastorale brieven," zo genoemd vanwege het feit dat deze brieven veel herderlijke instructies bevatten, belangrijk voor een gezond functioneren van de plaatselijke gemeenten. De 2e Timotheüsbrief heeft sterk het karakter van het geestelijk testament van Paulus. Hij moedigt Timotheüs aan en geeft aanwijzingen betreffende zijn taak. 

  Boodschap

  Paulus weet dat hij niet lang meer zal leven en moedigt Timotheüs aan te volharden in het geloof en in het volbrengen van zijn opdracht. De heilige Geest zal hem ondersteunen, maar hij moet zich er wel op voorbereiden dat er moeilijke tijden aanbreklen. Met klem wijst Paulus erop hoe belangrijk het is Gods Woord als maatstaf vast te houden.

  Een belangrijke tekst is: „Het woord van God is niet gebonden." (2 Tim. 2:9)

  Indeling

  Dit bijbelboek bestaat uit 4 hoofdstukken. Het bevat veel aanwijzingen, waarschuwingen met betrekking tot de toekomst en persoonlijke bemoedigingen. Indeling: 

  deel 1       1:1-2:26    Aanwijzingen m.b.t. de bediening van Timotheüs.
  deel 2       3:1-17       Waarschuwingen voor de toekomst.
  deel 3       4:1-22       Persoonlijke bemoedigingen en berichten.

  Nadere indeling:
   

  1:1-2                  Adres en groet.
  1:3-5 Het verlangen van Paulus om Timotheüs te zien, voor wie hij zoveel bad. Het geloof van Timotheüs' moeder, zijn grootmoeder en van hemzelf brengt hij in herinnering.
  1:6-14     Timotheüs mocht zich niet schamen bij het vasthouden aan Gods woord. Ook Paulus schaamde zich niet ondanks zijn lijden in de gevangenis.
  1:15-18 Paulus betoont zich dankbaar, dat Onesíforus hem trouw is blijven dienen, terwijl alle anderen hem hebben verlaten.
  2:1-13  Timotheüs had aan getrouwe mensen door te geven wat hij zelf had gehoord van Paulus; hij had de opgestane Heer Jezus Christus in gedachtenis te houden. Het woord is betrouwbaar. ook in betrekking tot de toekomst van de gelovige. 
  2:14-26   Timotheüs mocht geen woordenstrijd voeren, moest twistvragen verwerpen; hij moest het woord van de waarheid recht snijden, vriendelijk zijn voor allen, een vat zijn tot eer, geheiligd en bruikbaar voor de Meester.
  3:1-9       Kenmerken van de laatste dagen.
  3:10-4:5 Plichten die op Timotheüs rustten: hij moest blijven in wat hij geleerd had en moest blijven zien op het voorbeeld van Paulus. Alle Schrift is van God ingegeven.
  4:6-8
  Paulus wacht op zijn einde; hij heeft de goede strijd gestreden en ziet uit naar de kroon van de gerechtigheid die hij zal ontvangen.
  4:9-22
  Verschillende mededelingen, opdrachten en tenslotte groeten aan verschillende met name genoemde personen.

  Bron

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 126-127. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 18 sept. 2015 verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.