Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Wijzen uit het Oosten

Van $1

  Inhoudsopgave
  naar de oudere versie of keer terug naar versie archief

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 18:47, 23 dec 2013 door Kees Langeveld met versie huidige aangepast op 06:37, 30 mrt 2020 door Kees Langeveld.

  ...

  Magiërs. Het ging vermoedelijk om astrologen uit Babylonië. Het Griekse woord dat in het evangelie naar Mattheus voor de wijzen gebruikt wordt is magoi.

  ...

  Aantal. Het aantal wijzen dat de geboren Koning der Joden bezocht is onbekend. Vaak worden ze, zonder Schriftuurlijke grond, als een drietal voorgesteld. Wellicht komt dat door de drie soorten geschenken die ze aanboden: goud, wierook en mirre. 

  ...

  Doel. Het doel van de komst der wijzen was het huldigen van de koning der Joden (Matth. 2:8, 11). 

  ...

  Voorafbeelding. De hulde die deze heidenen brachten is een voorafbeelding van de hulde die de heidenen, die het evangelie aannamen, later zouden brengen. De eindvervulling van de hulde zal in de toekomst geschieden, als de heidenvolken hun geschenken zullen brengen, nadat Jezus Christus zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde heeft gevestigd.

  Voorstelling van drie koningenHet

  Koningen.aantal Deze wijzen, eigenlijk magiërs, uit het Oosten, die de geboren koning der Joden opzochten, werden in de loop van de Middeleeuwen alswijzendat de geboren Koning der Joden bezocht koningen voorgesteld. Dit is een onjuiste voorstelling. Waarschijnlijk is dat mede ingegeven door Psalm 72:9-11, een psalm 'voor Salomo' (vers 1), waarin wij lezen van de Messiaanse koning:isonbekend. Vaak worden ze

  Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ps 72:9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.,zonder Schriftuurlijke grond, als  (SV)

  Drietal. Dat het een drietal geworden is, komt waarschijnlijkeendrietalvoorgesteld. Wellicht komt dat door  de drie soorten geschenken die zij aanbrachtenze aanboden: goud, wierook en mirre.

  Namen. De drie koningen kregen de namen Caspar, Melchior en Baltasar.

  De Bijbel echter zegt dat het magiërs waren, zonder hun aantal en namen te noemen. 

  Versie van 18:47, 23 dec 2013

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Het aantal wijzen dat de geboren Koning der Joden bezocht is onbekend. Vaak worden ze, zonder Schriftuurlijke grond, als een drietal voorgesteld. Wellicht komt dat door de drie soorten geschenken die ze aanboden: goud, wierook en mirre. 

  Huidige versie

  Deze revisie is aangepast door Kees Langeveld (Ban)

  ...

  Magiërs. Het ging vermoedelijk om astrologen uit Babylonië. Het Griekse woord dat in het evangelie naar Mattheus voor de wijzen gebruikt wordt is magoi.

  ...

  Aantal. Het aantal wijzen dat de geboren Koning der Joden bezocht is onbekend. Vaak worden ze, zonder Schriftuurlijke grond, als een drietal voorgesteld. Wellicht komt dat door de drie soorten geschenken die ze aanboden: goud, wierook en mirre. 

  ...

  Doel. Het doel van de komst der wijzen was het huldigen van de koning der Joden (Matth. 2:8, 11). 

  ...

  Voorafbeelding. De hulde die deze heidenen brachten is een voorafbeelding van de hulde die de heidenen, die het evangelie aannamen, later zouden brengen. De eindvervulling van de hulde zal in de toekomst geschieden, als de heidenvolken hun geschenken zullen brengen, nadat Jezus Christus zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde heeft gevestigd.

  Voorstelling van drie koningen

  Koningen. Deze wijzen, eigenlijk magiërs, uit het Oosten, die de geboren koning der Joden opzochten, werden in de loop van de Middeleeuwen als koningen voorgesteld. Dit is een onjuiste voorstelling. Waarschijnlijk is dat mede ingegeven door Psalm 72:9-11, een psalm 'voor Salomo' (vers 1), waarin wij lezen van de Messiaanse koning:

  Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ps 72:9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. (SV)

  Drietal. Dat het een drietal geworden is, komt waarschijnlijk door de drie soorten geschenken die zij aanbrachten: goud, wierook en mirre.

  Namen. De drie koningen kregen de namen Caspar, Melchior en Baltasar.

  De Bijbel echter zegt dat het magiërs waren, zonder hun aantal en namen te noemen. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.