Zacharias (vader van Johannes de Doper)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Zacharias_(vader_van_Johannes_de_Doper)

  Zacharias of Zacharia[1] (Eng. Zacharias; Fr. Zacharie; Du. Zacharias) was de vader van Johannes de Doper.

  Zijn naam is in het Grieks van het Nieuwe Testament Ζαχαριας Zacha’rias. Dit is de Griekse vorm van de Hebreeuwse eigennaam Sacharjah, welke betekent "herinnerd door Jah", “Jah herinnert Zich” of “Jah gedenkt”.

  Zacharias was een priester en gehuwd met Elizabet. Zij woonden in Juda’s gebergte, wellicht te Juta of Jutta.

  Lu 1:5  In de dagen van Herodes, koning van Judea, was er een priester, Zacharia genaamd, uit de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elizabeth. (TELOS)

  Zacharias was uit de priesterafdeling van Abia, een van de 24 afdelingen sinds koning David. 

  God herinnerde zich de gebeden die Zacharias en zijn vrouw hadden opgezonden, dat zij van Hem een kind mocht ontvangen.

  Voetnoot

  1. ↑ ‘Zacharia’ in de TELOS-vertaling van het Nieuwe Testament. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.