Zon

Van $1

  Versie vanaf 15:35, 27 nov 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De zon is een hemellichaam door God gemaakt, onder andere om licht en energie te geven op aarde. De zon levert een hoeveelheid energie die vele malen groter is dan de jaarlijkse energiebehoefte van de wereld. 

  De omloop van de zon wordt beschreven in Ps. 19:

  Ps 19:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19–2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
  Ps 19:2 (19–3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.
  Ps 19:3 (19–4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.
  Ps 19:4 (19–5) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.
  Ps 19:5 (19–6) En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen.
  Ps 19:6 (19–7) Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.

  Ouderdom van de zon

  Volgens de gangbare evolutionistische opvatting in de wetenschap is de zon ongeveer 4,5 miljard jaar oud.

  De zon krimpt

  De zon schijnt te krimpen met 0,1% per eeuw. Als dit al de eeuwen met dit percentage is gebeurd en een grotere zon heter is voor de aarde, dan was er heel vroeger door de hitte van de zon geen water op aarde mogelijk en kon het leven toen niet zijn ontstaan of bestaan. Zie filmpje (9 minuten).

  Sommigen zien in het krimpen van de zon een aanwijzing dat de zon niet zo oud kan zijn als de evolutionisten menen.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.