Annihilationisme

Het annihilationisme of de vernietigingsleer is de leer dat de goddelozen niet overgegeven zullen worden aan een eeuwige, bewust ervaren kwelling, maar uiteindelijk door God vernietigd zullen worden en daardoor ophouden te bestaan. De leer loochent een eeuwig lijden in de hel of de poel van vuur.

Aanhangers van deze leer heten annihilationisten.

Sommige annihilationisten geloven dat zondaren eerst tijdelijk gestraft worden in de hel en daarna vernietigd worden. Andere stellen dat de hel niet bestaat en dat het denkbeeld van de hel een heidense oorsprong heeft.

Deze dwaling wordt door een minderheid van de christenen geloofd. Groepen die de leer aanhangen zijn de zevendedagsadventisten, Jehovah's getuigen en de Broeders in Christus (Christadelphians). Ook verschillende protestantse en Anglicaanse schrijvers hangen de leer aan.

Meer informatie

Annihilationisme, nl.wikipedia.org. Vermeldt Schriftwoorden ter ondersteuning en ter weerlegging van de zienswijze.

Zie ook

Hel

Bron

Annihilationisme, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 28 juni 2020.