Baptisten

Baptisten vormen een stroming binnen het protestantisme die de zuigelingendoop afwijzen en de geloofsdoop door onderdompeling voorstaan. De stroming omvat wereldwijd zo’n 100 miljoen christenen (stand 2011). De stroming dankt haar naam aan de dooppraktijk (Grieks baptizo = dopen). Het merendeel van de baptisten woont in de Verenigde Staten en Canada.

Kenmerken van het baptisme zijn onder meer

  • de doop door onderdompeling op grond van persoonlijk geloof (geloofsdoop)
  • een congregationalistische kerkregering: de gemeente is bestuurlijk zelfstandig, kent geen hoger gezag in de vorm van een hogere kerkvergadering of andere bovenplaatselijke kerkelijke instantie.
  • een sterke onderlinge betrokkenheid

In Nederland onderscheidt men ‘vrije baptisten’ en ‘Unie-baptisten’. Ruim tachtig plaatselijke baptistengemeenten (stand 2011) zijn met elkaar verbonden binnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (kortweg Baptistenunie). Daarnaast zijn er onafhankelijke (‘vrije’) baptistengemeenten, waarvan een gedeelte met elkaar en met een aantal CAMA-gemeenten samenwerkt in de zogeheten ABC-gemeenten.

Wie als zuigeling ‘gedoopt’ is en geen geloofsdoop heeft ondergaan, kan geen lid van de oudstenraad in een baptistengemeente worden.

De Baptisten hebben een eigen opleiding, het Baptisten Seminarium.

Op Europees niveau zijn baptisten verenigd in de Europese Baptisten Federatie (EBF).

Op wereldniveau zijn baptisten verenigd in de Wereldbond van Baptisten (World Baptist Alliance, WBA)

Geschiedenis

Het baptisme ontstaat in 1609 onder Engelse vluchtelingen in Amsterdam. In dat jaar worden in Amsterdam vijftig Engelsen, die vanwege geloofsvervolging het moederland waren ontvlucht, op de belijdenis van hun geloof gedoopt. In de Engelse staatsker wordt alleen de kinderdoop bediend.

In mei 1845 wordt in Nederland wordt de eerste baptistengemeente gesticht in het Drentse Gasselternijveen. Een Duitse baptist doopt in Gasselternijveen een groepje gelovigen rond de afgezette Nederlands hervormde predikant dr. J.E. Feisser, die kritiek heeft op de kinderdooppraktijk.

In 1881 verenigen verscheidene baptistengemeenten zich in de Unie van Baptistengemeenten.

In 1905 wordt de Wereldbond van Baptisten (Eng. World Baptist Alliance) opgericht.

In 1948 sluit de Unie zich aan bij de Wereldraad van Kerken

In 1963 geeft de Baptistenunie haar lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken op vanwege de aanwezigheid van vrijzinnige kerken binnen de Wereldraad.

In 1982 verenigden 22 vrije baptistengemeenten zich in de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland.

In 2006 fuseren de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland (BNN) en de CAMA-gemeenten tot de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten (afgekort ABC-gemeenten).

Meer informatie

Website van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland: http://www.baptisten.nl/

Portaalpagina voor baptisten: http://baptisten.startpagina.nl/

Bronnen

Onder meer:

Baptisten vergaderen op camping, nieuwsartikel op Kerknieuws.nl, 28 mei 2010.