Bekeerling

Een bekeerling (vrouw: bekeerlinge) is, in het christendom, iemand die zich bekeert, afgewend heeft van een zondig leven en tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Synoniem: convertiet. Het woord 'bekeerling' komt in de Bijbel niet voor, bekeerlingen (zoals Paulus) wel. → Bekering.