Chiljon

Uit Christipedia

Chiljon of Kiljon ('smachten'), was een van de beide zonen van Elimélech en Náomi. Hij was een Efrathiet uit Bethlehem-Juda. Ruth 1:2; 4:9. Hij nam waarschijnlijk[1] zich de Moabietische Ruth tot zijn vrouw. Hij stierf in Moab. Zijn weduwe werd later door Boaz, een bloedverwant door zijn vader Elimelech, tot vrouw genomen.

Chiljon vertrekt met zijn ouders en broer Machlon uit Bethlehem-Juda.

De naam Chiljon betekent 'smachten'[2], 'smachtend'[3] of 'verdelging[2]', van het werkwoord Chalah = vergaan, verdwijnen, vernielen enz. De Hebreeuwse naam is כליון, Kiljon. Het Strongnummer is 03630. De naam komt 3x voor in het Oude Testament, alleen in het boek Ruth. De Engelse naam (King James Bijbel) is Chilion.

Voetnoten

  1. Op grond van de volgorde van de namen in Ruth 1:2-5.
  2. 2,0 2,1 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Chiljon. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  3. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.