Christenvervolging

De vervolging van christenen ontstond gelijk na de dood van Jezus onder de Joden. Waarschijnlijk was dit zeer kleinschalig omdat de christenen in die tijd als een Joodse sekte werden beschouwd.

Nero

De eerste grote vervolgingen ontstaan onder Nero (37-68). Nero was keizer van 54 n.C tot 68 n.C. Nero gaf de christenen de schuld van de grote brand in 64. Hij liet ze hiervoor oppakken. Nero is vooral bekend door de christenen die hij als fakkel gebruikte in zijn achtertuin. Nero was buitensporig gewelddadig, wat niet in dank werd afgenomen door heidense schrijvers (Tacitus).

Trajanus

Keizer Trajanus (53-117) was keizer van 98-117. Onder Trajanus moesten christenen Christus vervloeken om verder te leven. Trajanus liet christenen niet opzoeken en iemand mocht niet anoniem een christen opgeven. Toch zijn er vele christenen onder Trajanus vermoord.

Decius

Decius (190/201-251) regeerde vanaf 249 tot 251. Decius beval dat iedereen hem een offer moest komen brengen. Christenen werden hierdoor in 4 groepen onderverdeeld.

1. Libellatici: De christenen die een libellum kochten, een certificaat dat verklaarde dat zij hadden op de voorgeschreven wijze hadden geofferd of daartoe bereid waren.

2. Thurificati: De christenen die wierook brandden

3. Sacrificati: De christenen die offerden

4. Confessores: De belijders

In deze tijd was er een hevige discussie in de kerk of de gevallen christenen wel terug mochten in de kerk.

Diocletianus

Tussen 303 en 305 waren er hevige christenvervolgingen onder Diocletianus. Diocletianus wilde het christendom uitroeien door:

1. Liquidatie van de kerkelijke leiding

2. Verwoesting van alle kerken

3. Vernietiging van alle  christelijke literatuur

4. Uitmoorden van alle christenen

De vervolging stopt bij zijn dood.

Het einde van de vervolgingen in de vroege kerk.

De christenvervolgingen stopten toen Constantijn in 312 aan de macht komt. Hij maakt van het christelijk geloof de staatsgodsdienst.

Kruistochten 

Het oorspronkelijke doel van de kruistochten was het uitroeien van de verdrukking van de kerk in Israël.

Christenvervolgingen vandaag de dag

Vandaag de dag kunnen wij elke dag wel lezen over christenvervolgingen. Vooral in Islamitische landen en communistische landen komt christenvervolging voor. Noord-Korea staat al jaren op nummer 1 met christenvervolging.

Organisaties tegen christenvervolging:

Bronnen:

Aantekeningen bij de Bijbel

www.opendoors.nl