Civitas Christiana

Civitas Christiana (CC) is een Nederlandse rooms-katholieke stichting, actiegroep en beweging van bezorgde burgers die publiekelijk opkomt voor traditie, gezin en privaat bezit (privé-eigendom). CC maakt geen deel uit van de Rooms-Katholieke Kerk, maar is een "particuliere vereniging van katholieken"[1] die deel uitmaakt van de internationale katholieke lekenbeweging die genoemde zaken verdedigt.

De stichting Civitas Christiana is opgericht in 2014 door Hugo Bos. "Civitas Christiana vecht voor de overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van Nederland. Tegen het oprukkende multiculturalisme, de gender ideologie en de cultuur van de dood. Civitas Christiana herstelt Nederland door het terug te brengen tot zijn christelijke wortels." [2]

Gezin in Gevaar is een in 2014 opgezette campagne van Civitas Christiana[3]. "Het doel van Civitas is heel duidelijk: het verdedigen van de grondbeginselen van de christelijke beschaving, waaronder het gezin. Vandaar de campagne Gezin in Gevaar."[4] Twee andere campagnes zijn Cultuur onder Vuur (voor de traditionele christelijke cultuur) en Stirezo Pro Life (voor ongeboren kinderen).

In het verband van de campagnes worden petities (verzoekschriften) opgesteld, die men ook online kan ondertekenen, en demonstraties ('straatcampagnes') gehouden, waarbij zedelijk kwaad onverbloemd kwaad wordt genoemd. "Ons doel is mensen te mobiliseren, niet alleen maar mopperen over het kwaad van deze tijd, maar in actie komen, door petities te tekenen, boeken te verspreiden, publiek te getuigen tijdens straatcampagnes, ..."[4]

"... wij rekenen op de genade van God, zoals de heilige Jeanne d'Arc zei: de soldaten zullen vechten, maar het is God die hun de overwinning zal schenken."[4]

Meer informatie

CivitasChristiana.nl, website van de stichting Civitas Christiana.

GezinInGevaar.nl, site van de campagne Gezin in Gevaar.

CultuurOnderVuur.nl, site van de campagne Cultuur onder Vuur.

Stirezo.nl, site van de campagne Stirezo Pro Life.

D. Baarssen, Een Rooms zuurdesem midden op de Biblebelt. In: Gereformeerd Venster, nieuwsbrief van 5 dec. 2022. De schrijver wijst op zuurdeeg (valse leer) bij Civitas Christiana.

Hugo Bos, Hugo Bos antwoordt pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, op GezinInGevaar.nl, 17 febr. 2023. Hugo Bos verdedigt Civitas Christiana tegen de beschuldigingen door priester Jan-Jaap van Peterstraten.

Voetnoten

  1. Hugo Bos, Hugo Bos antwoordt pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, op GezinInGevaar.nl, 17 febr. 2023.
  2. Bron: https://civitaschristiana.nl/over-ons. Geraadpleegd op 23 sept. 2021.
  3. Bron: https://geziningevaar.nl/over-ons/organisatie Geraadpleegd 29 dec. 2022.
  4. 4,0 4,1 4,2 Bron: https://geziningevaar.nl/artikelen/antwoord-van-civitas-christiana-op-het-reformatorisch-dagblad, artikel door Hugo Bos, 20 mei 2023.