Daniël 3

Uit Christipedia

Daniël 3 is een hoofdstuk van het boek Daniël. Het wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd.

De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Daniël: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 · 9 · 11 · 12

3

Da 3:19  Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abed-nego; hij antwoordde en zeide, dat men den oven zevenmaal meer heet zou maken dan men dien pleegt heet te maken. (SV)

Zevenmaal meer heet zou maken. De laatste jaarweek van Daniël, die zeven jaar zal duren, zal vooral in de tweede helft een enorm grote verdrukking brengen voor het volk Israël. Een gelovig overblijfsel zal behouden worden. Hiervoor zal de Heer Jezus zorg dragen.