Derbe

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 30 mrt 2018 om 09:01
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Derbe was een kleine stad van de landstreek Lycaonië in Klein-Azië, het huidige Turkije. De apostel Paulus bezocht de stad met Barnabas op zijn eerste en zijn tweede zendingsreis.

Eerste zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 13:4-14:27), later gevolgd door een tweede en derde reis.

Route: Antiochië (Syrië)SeleuciëSálamisPafosPergeAntiochië (Pisidië)IconiumLystraDerbeLystraIconiumAntiochië (Pisidië)PergeAttalíaAntiochië (Syrië).

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreeënEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Ligging van Derbe

Woord. De Griekse naam in het Nieuwe Testament is δερβη, Derbe, en betekent "looier", "leerlooier"[1]. De naam komt 3x voor in het Nieuwe Testament. Het Strongnummer is 1191.

Paulus en Barnabas kwamen er nadat zij op uit Iconium waren gevlucht en in Lystra het evangelie hadden verkondigd.
Hnd 14:5 Toen er nu een plan ontstond zowel van de volken als van de Joden met hun oversten, om hen te mishandelen en te stenigen, Hnd 14:6 vluchtten zij toen zij het gewaar werden, naar de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en de omstreken, Hnd 14:7 en verkondigden daar het evangelie. (TELOS)
Ook aan die stad verkondigden zij het evangelie. Ze maakten er vele discipelen van Jezus.
Hnd 14:21 En nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië (TELOS)

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.