Eleazar

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 14 apr 2017 om 07:14 (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Eleázar''' is de naam van verschillende personen in de [http://www.christipedia.nl/Artikelen/B/Bijbel Bijbel]. De bekendste van hen is de hogepriester Eleazar...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Eleázar is de naam van verschillende personen in de Bijbel. De bekendste van hen is de hogepriester Eleazar.

In het Hebreeuws is de naam Elazar. Hij komt 72x in het Oude Testament voor en betekent ‘God heeft geholpen’.

Bijbelse naamgenoten

1. zoon en opvolger van Aäron, als hogepriester. Na de plotselinge dood van zijn beide oudere broeders, was hij de oudste zoon van Aäron en Eliseba. Bijna onafgebroken, het tijdvak van Eli tot Salomo alleen uitgezonderd, bleef het hogepriesterschap tot op Onias en Simon de Makkabeeër in het geslacht van Eleazar. Hij was evenzeer Jozua, als vroeger Mozes, in alles, ook bij de verdeling van het land Kanaän, getrouw behulpzaam. Hij stierf ongeveer gelijktijdig met Jozua, en werd op een heuvel in het gebergte Efraïm begraven;

2. de zoon van Abinadab, die zorg moest dragen voor de ark van het verbond, welke in het huis van zijn vader te Kirjath-Jearim bewaard werd;

3. een der helden van David. Hij behoorde tot de beroemde drie krijgers, wier onversaagde dapperheid in 2 Sam. 23: 9-17 geschetst wordt;

4. een Leviet, afstammeling van Merari;

5. een priester die ten tijde van Ezra de muren van Jeruzalem herbouwde;

6. een ander priester, ten tijde van Nehemia;

7. een der Israëlieten, die vreemde vrouwen genomen hadden;

8. een der namen in Jezus’ geslachtsregister;

Naamgenoten ten tijde van de Makkabeeën

9. de vierde zoon van Mattathias, broeder van Judas de Makkabeeër. In de slag bij Beth-zur tegen Antiochus Eupator doorboorde hij de gelederen van de vijand, en doodde de olifant, waarop hij meende, dat de koning gezeten was. Deze heldendaad kostte hem het leven, daar het dier in het neerstorten hem verpletterde. De bijnaam Auaran, hem gegeven, schijnt betrekking te hebben op zijn uiteinde, daar dit woord waarschijnlijk afgeleid is van de Arabische wortel “een dier in de buik verwonden.” Het wordt op een andere plaats, in het eerste boek der Makkabeeën, enigszins anders gespeld;

10. de vader van Jason, een der gezanten, door Judas de Makkabeeër naar de Romeinen gezonden. Wellicht is hij dezelfde, als de vorige;

11. een Schriftgeleerde te Jeruzalem, die wegens zijn trouw aan de Joodse godsdienst, op negentigjarige leeftijd, door Antiochus Epifanes ter dood veroordeeld werd;

12. een reeds bejaard priester, op wiens godvruchtig gebed de Egyptische koning Ptolemeüs Philopator door God verhinderd werd, zijne wrede plannen tegen de Joden uit te voeren.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Eleazar' is op 26 sept 2014 .