Exodus 40: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

24 jun 2022

18 jun 2022

  • huidigvorige 16:2718 jun 2022 16:27Kees Langeveld overleg bijdragen 795 bytes +795 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Exodus commentaar}} == 5 == Ex 40:5  En u zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten; dan zult u het deksel van de deur van de tabernakel ophangen. (CP<ref>Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling. </ref>) '''Voor de ark der getuigenis.''' De plaats wordt nauwkeurig aangewezen en is dus van belang. (Ook de plaatsen van het brandofferaltaar en het wasvat worden aangewezen, zie volgende verzen). M...' Label: Visuele tekstverwerker