Experiëntialisme

Uit Christipedia

Experiëntialisme (van het Engelse experientialism) is het stellen van bevinding, ervaring, beleving, gevoel boven de waarheid van Gods Woord en het zoeken van bevinding enz. De geneigdheid is waar te nemen in de wereld en ook in de christenheid. Het is een element van de tijdgeest.

Verwante begrippen. Er wordt ook wel gesproken van de 'belevingscultuur'. Een andere verwante term is emotionalisme, overdreven nadruk op gevoel, emotie.

Uitingen. Een voorbeeld is het stellen van bevinding als de basis van geloofszekerheid. Een andere uiting is bijvoorbeeld de raad 'Volg je hart'. Wat dit laatste betreft, strekke het woord van Jeremia ons tot waarschuwing. De profeet zei:
Jer 17:9  Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? (Telos)
Het menselijk hart is een bron van verkeerde dingen.
Mt 15:19  Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen.  Mt 15:20  Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; het eten met ongewassen handen echter verontreinigt de mens niet. (Telos)
Hoewel een gelovige innerlijke vernieuwd is en de Geest uitgestort is in zijn hart, mogen de ingevingen van het hart niet de norm worden, maar moet de Schrift dat blijven. Niet het hart is onze levensgids. Want ons hart kan nog altijd beïnvloed worden door het vlees, onze zondige natuur.
Ga 5:17  Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. (Telos)

Meer weten

Amir Tsarfati: Prophecy Roundtable with Jan Markell and Pastor Barry Stagner. Youtube.com: Behold Israel, 16 aug. 2020. Engelstalige bespreking van het experientialisme en enkele andere dwalingen.