Filetus

Filétus was een tijdgenoot van de apostel Paulus in de eerste eeuw en beweerde met Hymenéus dat de opstanding al gebeurd was.

Zijn naam luidt in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament φιλητος, Phile’tos. De naam komt in de Bijbel 1x voor en betekent “geliefde”[1]. Het Strongnummer is 5368.

Paulus schrijft aan het eind van zijn leven, in de gevangenis aan zijn medewerker Timotheüs:

2Ti 2:16 Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets; 2Ti 2:17 want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn Hymenéus en Filétus, 2Ti 2:18 die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgehad en die het geloof van sommigen omverwerpen. (TELOS)

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.