Galileeër

Uit Christipedia
Een Galileeër is een inwoner van Galilea, een landstreek in het noord van Israël. Stadhouder Pilatus vroeg of Jezus een Galileeër was.
Lu 23:6 Toen nu Pilatus dat hoorde, vroeg hij of die mens een Galileeër was. Lu 23:7 En toen hij vernam dat Hij uit het gezagsgebied van Herodes was, zond hij Hem naar Herodes, die ook zelf in die dagen in Jeruzalem was. (TELOS)
Herodes regeerde toen over Galilea en enkele andere landstreken.