Gevangene

Een gevangene is iemand die gevangen is genomen en/of in de gevangenis zit. 

Een politieke gevangene is iemand die gevangen zit vanwege zijn politieke overtuigingen.

In de periode 2009 - 2010 zaten in Nederland 94 op de 100.000 inwoners achter slot en grendel. In Slowakije zaten 185, in Polen 217, in Letland 314, in Denemarken 71 en in Zweden 78 op de 100.000 inwoners in de gevangenis.

Jezus Christus is gevangen genomen, ter dood veroordeeld en gekruisigd. De apostelen Paulus en Petrus hebben om de verkondiging van het evangelie in de gevangenis gezeten. Paulus schrijft:
2Co 11:23 Zijn zij dienaars van Christus? -ik spreek als een onzinnige-ik bovenmate. In arbeid zeer overvloedig, in gevangenissen zeer overvloedig, in slagen bovenmatig veel, dikwijls in doodsgevaren. (TELOS)
Ook Epafras heeft, met Paulus, gevangen gezeten.
Flm 1:23  U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, (Telos)
Wang Ming-Doa (1900-1991), een bekende Chinese huiskerkleider, zat in China 23 jaar in de gevangenis. Voordat hij in 1955 de gevangenis kwam, sprak hij veel en schreef veel boeken. Toen kwam hij in de stilte en de gedwongen rust. "Daar zat ik en had niets te doen. Alles was me afgenomen. Het enige dat ik kon doen, was God leren kennen. En meer dan twintig jaar lang was dat de mooiste relatie die ik heb gehad."[1]

Voetnoot

  1. Aangehaald in: elektronische nieuwsbrief van Stichting De Ondergrondse Kerk, 15 mei 2020.