Gezer

Gezer of Gazer was een oude stad van de Kanaänieten, gelegen op de zuidwestelijke grens van Efraïms stamgebied.

Ligging. Gezer lag op het huidige Tel Gezer.

Horam, de koning van Gezer ten tijde van Jozua, schoot de stad Lachis te hulp tegen Jozua, maar Lachis kan hij niet redden en hij komt om met zijn volk.

Joz 10:33  Toen trok Horam, de koning van Gezer, op, om Lachis te helpen; maar Jozua sloeg hem en zijn volk, totdat hij hem geen overigen overliet. (SV)

Ligging van Gezer tussen Dan en Efraïm.

Ofschoon aan de Levieten toegewezen, bleef deze stad voortdurend in de macht van haar oude bewoners, en was ten tijde van David nog in het bezit van de Filistijnen (Joz. 12: 12; 21:21; Richt. 1: 29; 2 Sam. 5: 25; 1 Kron. 20:4).

1Kr 14:16 David deed zoals God hem geboden had en zij versloegen het leger van de Filistijnen van Gibeon af tot Gezer toe. (HSV)

Ligging van Gezer. David versloeg het leger van de Filistijnen van Gibeon af tot Gezer toe.

Kort daarna werd Gezer door de Egyptenaren veroverd en verbrand.

Eerst in Salomo's dagen is de stad in de macht van Israël gekomen. Toen hij een Egyptische vorstin tot vrouw nam, ontving hij de verwoeste stad als huwelijksgift, en liet haar weer opbouwen (1 Kon. 9:16, 17).

In later tijd werd Gezer door de Makkabeër Simon, tegelijk met andere steden, versterkt (1 Makk. 14: 84).

Meer informatie

Gezer, en.wikipedia.org

Bron

W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Eerste deel A – H. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Tekst van het lemma Gazer is op 23 feb. 2018 verwerkt.

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 44 is onder wijziging verwerkt op 27 dec. 2020.