Gezin

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 11 feb 2018 om 16:44 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het aardse '''gezin''' van mensen is een instelling van God en komt overeen met een hemelse werkelijkheid. Zoals Paulus zegt:<blockquote>''Efe 3:14 Om deze oor...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Het aardse gezin van mensen is een instelling van God en komt overeen met een hemelse werkelijkheid. Zoals Paulus zegt:
Efe 3:14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieen voor de Vader (Grieks: pater) van onze Heer Jezus Christus, Efe 3:15 naar Wie elke familie (Grieks: patria) in hemelen en op aarde wordt genoemd, (TELOS)
God is onze hemelse Vader en elk aards gezin met kinderen heeft een aardse vader. Het is niet zo dat we God Vader noemen, omdát we een aardse vader hebben. God de Vader is geen projectie van een aardse vader. Gods Vaderschap is ouder dan menselijk vaderschap. De engelen zijn 'zonen van God' en ze bestonden al vóór de eerste man geschapen werd en een kind kreeg en hiermee vader werd. Gods Vaderschap is oorspronkelijk, menselijk vaderschap is een afgeleide en van later tijd. Paulus stelt dat elke 'patria' (familie, geslacht) genoemd wordt naar de hemelse Pater (=Vader). Dit is geen woordenspel, het heeft een diepere betekenis.

De verbondenheid van een gezin biedt ruimte en veiligheid om te groeien. Familierelaties behoren tot de meest hechte relaties die wij kennen. 

Ouders brengen offers ten behoeve van hun kinderen, de volgende generatie die uit hen voortkomt. Ouderschap vergt grote offers van geld, aandacht, tijd en emotionele energie.

Nederlandse vrouwen besteden (anno 2001) gemiddeld twintig uur in de week aan de huishouding, terwijl mannen hun aandeel in de huishouding in zeven uur doen. Elk nieuw kind kost de Nederlandse moeder vier uur extra aan huishoudelijk werk[1].

Gezinnen staan in de westerse cultuur onder druk. In meer dan de helft van de gezinnen in Nederland heeft - anno 2000 - zowel de man

als de vrouw een betaalde baan. In de meeste gevallen werkt de man meer dan de vrouw[2]. Mannen en vrouwen van jonge gezinnen worden, ten einde hun woonlasten te betalen en in hun onderhoud te voorzien, bijna of helemaal genoodzaakt wordt om allebei te werken. Dit gaat ten koste van zorgtaken voor het gezin. 

Buiten kantooruren werken, zoals 's avonds of in het weekend, wat steeds meer gebeurt, is slechter voor het gezin. Gezinnen waarin buiten kantooruren wordt gewerkt hebben (anno 2004, 2008) een ruim tweeënhalf keer grotere kans om stuk te lopen. Werken in de avonduren of in het weekend gaat ten koste van de gezamenlijke gezinsbezigheden zoals etentjes en uitstapjes. Man en vrouw zien elkaar hierdoor minder en zijn niet zo tevreden met hun verhouding[3].

Grootte

Hoe godsdienstiger de gemeenschap (christelijk, joods of islamitisch), des te groter het gemiddelde gezin.

Het aantal kinderrijke gezinnen in Nederland neemt sterk af. In 1998 jaar geleden waren er nog bijna 2300 gezinnen met acht of meer thuiswonende kinderen, in 2008 is dat aantal bijna gehalveerd. Ook het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen neemt af. Vooral onder allochtonen komen minder grote gezinnen voor. De zeer grote gezinnen wonen voornamelijk in het gebied tussen Zeeland en het noorden van Overijssel. In dit gebied wonen veel traditionele protestanten.

Meer weten

H. Wilts, Gezin naar Gods plan; studies over huwelijken en gezinnen in de Bijbel. Vaassen H. Medema, z.j. Pagina's: 187

Voetnoten

  1. Aldus TNO Arbeid in het Trendrapport Arbeid 2002
  2. Aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in 2000 in een rapport over de taakverdeling tussen partners. 
  3. Linda van Putten, Buiten kantooruren werken is slecht voor het gezin, interview met promovenda Kadri Täht van de Vrije Universiteit. Deze deed onderzoek naar het gezinsleven en de invloed van werken buiten kantooruren.