Grootheid van God: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

17 nov 2020

  • huidigvorige 18:0117 nov 2020 18:01Kees Langeveld overleg bijdragen 6.207 bytes +6.207 Nieuwe pagina aangemaakt met 'God groot, onvergelijkbaar groot. <blockquote>''2Sa 7:22  Daarom zijt Gij groot, HEERE God! Want er is niemand gelijk Gij, en er is geen God dan alleen Gij, naar a...'