Grote Afval

De Grote Afval is een fase van ernstige geloofsafval, geestelijk, leerstellig en zedelijk. Deze afval gaat vooraf aan de wederkomst van Jezus Christus en wordt wellicht reeds voorbereid en aangezet vóór de opname van de Gemeente van Christus.

De Grote Afval slaat op de afvalligheid van het geloof. Paulus schreef hierover in een brief aan Timoteüs, in de Tweede brief van Paulus aan Timoteüs:

"3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen." (2 Timoteüs 4:3-5).

De mensen kunnen in de periode van de Grote Afval het evangelie niet meer verdragen. In de Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen staat, dat de wederkomst van Jezus Christus niet eerder plaatsvindt voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is:

"3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf." (2 Tess. 2:3-4).

In de eindtijd zullen er nog veel mensen van het geloof afvallen: "1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid" (1 Timoteüs 4:1-2).

Deze mensen worden dwaalleraren genoemd en hierover zegt de Bijbel in de Handelingen der Apostelen: "29 Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. 30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. 31 Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven." (Handelingen 20:29-31).

Tegen Jezus zullen de afgedwaalde mensen zeggen, op het moment dat ze het Koninkrijk van de hemel willen binnengaan, dat ze altijd goede christenen zijn geweest, maar Jezus zegt daarover:

"21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”" (Mattheus 7:21-23).

Volgens sommige evangelicale christenen is de Grote Afval al begonnen met de ontkerkelijking na de Tweede Wereldoorlog, welk proces zich heeft voortgezet tot in de 21ste eeuw.

Meer informatie

Mark Hitchcock, Jeff Kinley, The Coming Apostasy. Exposing the Sabotage of Christianity from within. Tyndale House Publishers, 2017. Pagina's: 224. Gesprek met Jeff Kinley over het onderwerp: De komende afval is begonnen..., Youtube.com: Tekenen der Tijden. Duur: 6 min. 49 sec. Engelstalige video met Nederlandse ondertiteling.