Handleiding

Uit Christipedia

Handleiding voor het maken en wijzigen van artikelen op Christipedia. De gebruikte software is Mediawiki.

Aanmelden (inloggen)

Je kunt je aanmelden (= inloggen) via de keuze AANMELDEN in het linker menu.

Vink je bij het aanmelden (= ingeven van je gebruikersnaam en wachtwoord) 'Aangemeld blijven' aan, dan kun je de volgende dag verder met bewerken, zonder opnieuw te hoeven aanmelden (inloggen).

Nieuw artikel maken

De volgende video laat in 2 minuten zien hoe je een nieuw artikel maak: Video Nieuw artikel maken

Hier volgt de beschrijving. Om een nieuw artikel aan te maken, ga je als volgt te werk:

 1. Meld je aan, als dat nog niet gebeurd is
 2. Check of het artikel al bestaat door de naam ervan op te geven in het veld Zoeken (zie rechtsboven) en op ENTER te drukken. Je kunt ook kijken bij Alle pagina's.
 3. Bestaat de pagina niet, dan na de zoekopdracht via het veld Zoeken (rechtsboven) de uitnodiging: "Maak de pagina "Jouw onderwerp" op deze wiki!"
 4. Klik op "Jouw onderwerp" (= het woord of de woorden die jij hebt opgegeven).
  Er wordt een leeg venster getoond.
 5. Klik op de tab Aanmaken
 6. Nu kun je de tekst van het artikel typen of gekopieerde tekst inplakken.
 7. Tenslotte klik je op Pagina opslaan

Over het toevoegen van Bijbelcommentaar, zie verderop.

Bestaand artikel bewerken

 1. Meld je aan, als dat nog niet gebeurd is
 2. Zoek het artikel op
 3. Klik op bovenin de tab Bewerken of klik naast een paragraafkopje op 'Bewerken'. Hiermee start je de Visual Editor. Klik je daarentegen op 'Brontekst bewerken', dan start je een andere editor, waarmee je direct in de onderliggende 'wikitekst' kunt werken. Zichtbare tekst wordt altijd omgezet in wikitekst, de broncode waarin het programma Mediawiki de informatie bewaart.
 4. Bewerk de tekst
 5. Klik na afloop rechtsboven op Pagina opslaan.

Tekst bewerken

Verschil met Microsoft Word

In MediaWiki kun je niet door SHIFT+ENTER een nieuwe regel binnen een alinea forceren. Wel kan in de brontekst een nieuwe regel binnen de alinea worden geforceerd door de code <BR> of <br> aan het eind van de regel op te nemen. "BR" is een afkorting van het Engelse 'break', afbreken.

Meerdere spaties worden bij het opslaan teruggebracht tot één spatie. Je kunt geen niet-afbrekende of harde spatie maken met CTRL+SPATIE. Wel kan in de brontekst een dergelijke spatie worden geplaatst door de code &nbsp; op te nemen.

Uit Word kunnen meerdere spaties achter elkaar - zachte of afbrekende, alsook harde of niet-afbrekende - worden ingekopieerd, de spaties blijven behouden; in de brontekst zijn ze echter niet zichtbaar.

Sneltoetsen

De volgende sneltoetsen (toetscombinaties) zijn handig bij het bewerken van tekst.

Toetsen Effect
ALT+SHIFT+S Wijzigingen opslaan
CTRL+8 Alinea of zin springt in. Opmaak is blokcitaat.
: typen aan begin regel Zelfde effect als CTRL+8
CTRL+B Vet aan/uit
CTRL+I Cursief ('italics') aan/uit
CTRL+7 Tekst in kader
[[ of CTRL+K Koppeling (hyperlink) invoeren
CTRL+2 Opmaak van koptekst toekennen
CTRL+3 Opmaak van onder- of subkop toekennen
CTRL+, subscript
CTRL+. superscript
CTRL+C geselecteerde tekst kopiëren
CTRL+V gekopieerde tekst inplakken
CTRL+SHIFT+V gekopieerde tekst zonder opmaak
CTRL+1-6 opmaak Kop 1 t/m 6 toepassen
CTRL+0 opmaak als paragraaf, bijvoorbeeld een kop omzetten in een paragraaf
* gevolgd door SPATIE nummerloos opsommingsteken
1. gevolgd door SPATIE genummerd opsommingsteken
CTRL+Z ongedaan maken laatste handeling in het bewerken van de tekst
CTRL+F zoeken en vervangen
{| tabel invoegen

Hyperlinks

Een hyperlink is een koppeling naar een andere webpagina. Een interne hyperlink koppelt met een interne webpagina, een externe hyperlink met een externe webpagina/website.

Een interne hyperlink maken doe je zo:

 1. klik in het woord dat moet koppelen
 2. CTRL+K (CTRL-toets ingedrukt houden en op de toets K drukken)
 3. kies de pagina waarmee je wilt koppelen

Voetnoten

Voetnoot toevoegen

Een voetnootverwijzing voeg je toe via "Citeren":

 1. Plaats de cursor op de positie achter het woord of de zin.
 2. Klik op "Citeren". Kies Basis, of wanneer je naar een bestaande voetnoot op de pagina wilt verwijzen: Hergebruiken.
 3. Typ de tekst van de voetnoot.

De nummer van de voetnoten gebeurt automatisch[1]. En de tekst van de voetnoot verschijnt automatisch onderaan. Je ziet de tekst als je de pagina hebt opgeslagen. Zet onderaan een kopje Voetnoot of Voetnoten, daaronder komen automatisch de voetnoo(ten) te staan.

Voetnoot aanpassen

Dubbelklik op het voetnootverwijzingsteken in de tekst, dus op het nummer tussen de hoekhaakjes [ ], bijvoorbeeld [1], en pas de tekst van de voetnoot aan.

Voetnoot verwijderen

Verwijder het voetnootverwijzingsteken.

Afbeelding zoeken

Stel dat je een afbeelding van Jeruzalem zoekt. Zoek die als volgt:

 1. Typ in het veld Zoeken de naam Jeruzalem in en druk op ENTER
 2. Klik boven de lijst van resultaten op Multimedia.

Video invoegen

Video van Youtube

In de brontekst zet je de code: <youtube>videonummer</youtube>.

Voorbeeld: <youtube>QqLZr11JhMM</youtube>.

Het nummer van de video is te vinden in het internetadres van de video. Bijvoorbeeld, is het internetadres https://www.youtube.com/watch?v=QqLZr11JhMM, dan is het videonummer QqLZr11JhMM

Video van Vimeo

In de brontekst voeg je toe (voorbeeld): {{#widget:Vimeo| id=8758454}}'' De breedte en hoogte kan worden bepaald, bijvoorbeeld als volgt: {{#widget:Vimeo| id=8758454|width=800|height=600}}''

Video van Facebook

In de brontekst voeg je toe (voorbeeld): {#widget:Facebook Video|id=1807203832922953}} Achter id staat het nummer van de video.

Bijbelcommentaar

Commentaar op een vers of hoofdstuk van een Bijbelboek wordt op de commentaarpagina van het hoofdstuk geplaatst. Wil je bijvoorbeeld een of meerdere verzen becommentariëren, ga dan als volgt te werk:

 1. Ga naar de pagina die over het Bijbelboek gaat
 2. Kijk of er een paragraaf Commentaar en onderwerpen bestaat. Zo ja, wordt daar al een pagina voor een hoofdstuk van het Bijbelboek vermeld? Bestaat er al een hoofdstukpagina, ga daarheen en voeg op die pagina het vers met jouw commentaar toe. Bestaat er nog geen pagina voor het hoofdstuk van jouw vers, maak de pagina aan. Bijvoorbeeld, de commentaarpagina voor hoofdstuk 4 van het Bijbelboek Openbaring van Johannes krijgt de naam: Openbaring van Johannes/Commentaar/Hoofdstuk 4.
 3. Typ {{ en meteen wordt het venster Sjabloon toevoegen zichtbaar. Typ de naam van het sjabloon Commentaar en klik op de knop Sjabloon toevoegen.
 4. Typ de aanduiding van het vers in (voorbeeld: Opb. 3:10) en ken de opmaak Kopje toe (gaat het makkelijkst door CTRL+2, terwijl de cursor in het kopje staat)
 5. Voer de tekst van het bijbelvers in waarover je iets wilt schrijven. Vermeld tussen haakjes erachter de gebruikte bijbelvertaling. Bijvoorbeeld (HSV) als je de Herziene Statenvertaling gebruikt, of (SV) als je de Statenvertaling gebruikt, enz.
 6. Zet de cursor in het vers en druk op de toetsencombinatie CTRL+7 om het te omkaderen.
 7. Voer eronder je commentaar in.
 8. Sla de pagina op.

Storingen

"Bewerken" werkt niet

De Visual Editor, die door te klikken op "Bewerken" wordt geactiveerd, schijnt niet te werken. Ook kan er bovenaan in de pagina een duistere foutmelding verschijnen.

Een mogelijke oplossing is: sluit het browserprogramma af en start het weer op.

Unknown error, HTTP status 0

Bij het opslaan treedt deze foutmelding een heel enkele keer op. Oorzaak: geen verbinding met de dabatase. Wacht enkele minuten en probeer het opnieuw: bijna altijd gaat het opslaan dan wèl. Zo niet, kopieer de tekst en plaats hem later, als de storing verdwenen is.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de handleiding van Mediawiki.

Voetnoot

 1. 1,0 1,1 Dit is een voetnoot