Hebreeën 6: verschil tussen versies

Uit Christipedia
k (Kees Langeveld heeft de pagina Hebreeënbrief/Commentaar/Hoofdstuk 6 hernoemd naar Hebreeënbrief/Hoofdstuk 6 zonder een doorverwijzing achter te laten)
k (Kees Langeveld heeft de pagina Hebreeënbrief/Hoofdstuk 6 hernoemd naar Hebreeën 6 zonder een doorverwijzing achter te laten)
(geen verschil)

Versie van 15 feb 2021 16:11

Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Hebreeën 6:


Hebreeën 6 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Hebr. 6:18

Hebreeën 6:18 opdat wij door deze twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke vertroosting hebben, wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen. (TELOS)

Twee dingen. Te weten: (1) raad, belofte, (2) eedzwering

Liegen.
Titus 1:2 in de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen; maar op zijn eigen tijd heeft Hij zijn woord geopenbaard door de prediking (TELOS)
Hoop.
Heb 3:6 maar Christus als Zoon over zijn huis, Wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.
Aan te grijpen. Vgl. in het Oude Testament degeen die de hoornen van het altaar aangrijpt om gespaard te blijven.

Hebr 6:19

Hebreeën 6:19 Deze hebben wij als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel,

Deze = deze hoop.

Hebr. 6:20

Hebreeën 6:20 waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, naar de orde van Melchizedek hogepriester geworden tot in eeuwigheid. (TELOS)

Voorloper. Grieks 'prodromos' (pro = vooruit, dromos = loper). Komt in het Nieuwe Testament alleen hier voor. Toentertijd werd het woord prodromos gebezigd voor de kleinere boten die de haven in werden gezonden door de grotere boten die wegens stormwind niet in staat waren binnen te varen. Deze kleine boten vervoerden het anker door de brekende golven de haven binnen en lieten het daar neer. De haven van Alexandrië was heel moeilijk binnen te varen voor grote boten. Wanneer de grote graanschepen naderden, werd een kleine boot uitgezonden om hen te leiden. Dit bootje voer voorop en de grote boot volgde in het kanaal naar veilige wateren. Dit bootje werd de voorloper genoemd.

In het Romeinse leger waren de prodomoi de verkenners. Ze gingen op het hoofdleger vooruit en een veilige weg te banen.

Volgens een andere gedachte[1]is de voorloper niet een vaartuig, maar het anker dat de haven wordt binnengebracht. Het touw van dit anker is aan een lier op de boot bevestigd. Het gewone anker wordt gelicht en daarna wordt de boot de haven ingetrokken door middel van de lier.

Het zinnebeeld van de voorloper laat zien dat onze bestemming in de hemel is.

Naar de orde van Melchizedek. Nu keert het type van Melchizedek weer terug, nadat het in 5:10 genoemd werd.

Heb 5:9 en volmaakt geworden is Hij voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, Heb 5:10 door God begroet als hogepriester naar de orde van Melchizedek. (TELOS)

Voetnoot

  1. Dat is de opvatting van Jan van Buren, voormalig binnenvaartschipper, geuit op een bijbelstudieconferentie in Helvoirt, april 2017.