Izebel

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 19 jul 2017 om 22:00 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Izebel was de echtgenote van de lsraëlietische vorst Achab en dochter van Ethbaäl. Zij is door haar grote ijver voor de Baälsdienst, die zij in het rijk van de t...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Izebel was de echtgenote van de lsraëlietische vorst Achab en dochter van Ethbaäl. Zij is door haar grote ijver voor de Baälsdienst, die zij in het rijk van de tien stammen naast de kalverendienst invoerde, en door haar onmenselijke wreedheid jegens de profeten van Jahweh bekend.

Door haar geheel en al beheerst, bouwde Achab voor Baäl een tempel te Samaria , waarbij 450 afgodspriesters werden aangesteld. Wel openbaarde zich een krachtig verzet van de zijde der godvruchtigen in Israël, maar Izebel liet zich door niets en door niemand weerhouden. Zij doodde allen, die zich niet onderwierpen; slechts 100 profeten werden door de vrome Obadja gered.

Ook bekommerde zij zich niet over de driejarige hongersnood, die op Elia's voorzegging tot straf voor haar zonden plaats had, en evenmin om de plechtige gebeurtenis, op den Karmel voorgevallen. Woedend over de dood van haar Baälspriesters, wilde zij ook Elia doden, die slechts door een haastige vlucht ontkwam. Toch had deze profeet haar in de vrije en onbelemmerde uitoefening van haar afgoderij zeer gebreideld, en durfde zij niet meer op dezelfde wijze voortgaan. Zo kwamen Jahweh's dienaren weer te voorschijn en had de ware godsdienst naast de Baäls- en kalverendienst plaats.

Nogmaals treedt zij op de voorgrond bij het vreselijke misdrijf, waarvan Naboth, de eigenaar van de mooie wijngaard, dien Achab zo zeer begeerde, het treurige slachtoffer werd. Toen Achab gestorven was, ging zij onder de regering van Ahazia en Joram met het begunstigen van de Baälsdienst voort, totdat eindelijk ook voor haar het uur van de vergelding sloeg. Op bevel van Jehu werd zij uit een der vensters van haar paleis naar beneden geworpen, door de paarden vertreden en door de honden verslonden.

Izebel was een dochter van de koning van Sidon en Tyrus, twee steden in Fenicië.

Izebel in de gemeente van Thyatira

Izebel of Jezabel, in het boek der Openbaring vermeld, is de naam van een vrouw, die zich in de gemeente van Thyatira de naam en het karakter van een profetes aanmatigde, en vele Christenen tot hoererij en tot deelneming aan afgodische offers verleidde. Ongetwijfeld is de naam van deze vrouw slechts een figuurlijke naam, daar zij niet ongelijk was aan de oudere Izebel, die als Baälsdienares zo berucht was geworden.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Izebel' is op 19 juli 2017 verwerkt.