Jakobus 4

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jakobus 4 van de Brief van Jakobus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd.

1

Jak 4:1 Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan: uit uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren? (Telos)

Oorlogen ... twisten. Zie 3:16.

2

Jak 4:2  U begeert, en hebt niet; u moordt en u bent jaloers, en kunt niet verkrijgen, u twist en voert oorlog. U hebt niet, omdat u niet bidt. (Telos)

U begeert. Hartstochtelijk (1).

U moordt. In uw hart, waarin haat jegens uw broeder(s) is.

1Jo 3:15  Ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar, en u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zich heeft wonen. (Telos)

U bent jaloers. Zie 3:16; 4:5.

U twist. Zie vs. 1;

3

Jak 4:3  U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het in uw hartstochten te verkwisten. (Telos)

Uw hartstochten. Zie ook 4:1.

5

Jak 4:5  Of meent u dat de Schrift tevergeefs spreekt? Begeert de Geest die in ons woont, met afgunst? (Telos)

Begeert. Zie ook vs. 2: "u begeert".

Afgunst. Zie ook vs. 2; 3:16.

6

Jak 4:6  Hij geeft echter grotere genade. Daarom zegt Hij: ‘God weerstaat hoogmoedigen, maar nederigen geeft Hij genade’ (Telos)

Hij geeft echter grotere genade. De Geest van God, die ons woont, geeft genade om de goede gezindheid te doen overheersen over de vleselijke neiging tot jaloersheid en twist.

Ga 5:16  Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Ga 5:17  Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. (Telos)

9

Jak 4:9  Weest ellendig, treurt en weent; laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid veranderd worden. (Telos)

Vgl.

Jak 1:9  Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, Jak 1:10  en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan. (Telos)

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van de Brief van Jakobus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Jakobus 1, Jakobus 2, Jakobus 3, Jakobus 4, Jakobus 5.