Jeremia (boek): verschil tussen versies

Uit Christipedia
Regel 32: Regel 32:
 
== Commentaar ==
 
== Commentaar ==
 
{{Jeremia hoofdstukken}}
 
{{Jeremia hoofdstukken}}
{{Bijbelboeken}}
 
 
 
== Meer informatie ==
 
== Meer informatie ==
 
Ger de Koning, ''Jeremia'' ''en Klaagliederen, Toegelicht & toegepast 24 en 25''. Uitgeverij Daniel, 2020, 2e druk. Pagina's: 582. [https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Jr Nu lezen] op kingcomments.com. [https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.pdf Download pdf] van oudesporen.nl. [https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.epub E-book] ePub-formaat. [https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.mobi E-book] Mobi-formaat. [https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/jeremia-en-klaagliederen-toegelicht-toegepast-24-en-25/ Productinfo] over de papieren versie.
 
Ger de Koning, ''Jeremia'' ''en Klaagliederen, Toegelicht & toegepast 24 en 25''. Uitgeverij Daniel, 2020, 2e druk. Pagina's: 582. [https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Jr Nu lezen] op kingcomments.com. [https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.pdf Download pdf] van oudesporen.nl. [https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.epub E-book] ePub-formaat. [https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.mobi E-book] Mobi-formaat. [https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/jeremia-en-klaagliederen-toegelicht-toegepast-24-en-25/ Productinfo] over de papieren versie.
Regel 40: Regel 38:
   
 
J.N. Darby, "Het bijbelboek Jeremia", uit: Synopsis, deel 4. ca. 27 pagina’s. [http://www.debijbelvoorjou.nl/assets/plugindata/pools/Synopsis%20deel%204.02%20Jeremia%20JN%20Darby.pdf%20 Download] (pdf-bestand) van DeBijbelVoorJou.nl 
 
J.N. Darby, "Het bijbelboek Jeremia", uit: Synopsis, deel 4. ca. 27 pagina’s. [http://www.debijbelvoorjou.nl/assets/plugindata/pools/Synopsis%20deel%204.02%20Jeremia%20JN%20Darby.pdf%20 Download] (pdf-bestand) van DeBijbelVoorJou.nl 
  +
 
{{Bijbelboeken}}
   
 
== Bronnen ==
 
== Bronnen ==

Versie van 6 aug 2021 16:50

Het boek van de profeet Jeremia is een boek in de Bijbel. De naam Jeremia betekent: "de Here bevestigt of verheft."

De profeet Jeremia. Schilderij door James Tissot (1836 – 1902)

Jeremia profeteerde in Juda en wel tijdens de regeringen van JosiaJojakim en Zedekia, vóór en tijdens de val van Jeruzalem (2 Kon. 23 – 25; 2 Kron. 34 – 36). Hij profeteerde ongeveer 50 jaren lang. Veel, zeer veel heeft hij in Jeruzalem te lijden gehad, doordat zijn zending en opdrachten werden miskend.

Toch is hij het overblijfsel van zijn volk op hun vlucht naar Egypte gevolgd (Jer. 43:6), ondanks de waarschuwingen die hij tot hen richtte. De martelingen die hij heeft moeten ondergaan, zijn een bewijs tot welke dingen zijn ongelovige landgenoten in staat waren.

Indeling

Het boek Jeremia telt twee en vijftig hoofdstukken en kan als volgt worden ingedeeld:

Hfdst. 1. Inleiding. De roeping van Jeremia.

Hfdst. 2 - 20. Profetieën tegen Juda.

Hfdst. 21 - 29. Verval van het koninklijk huis en van Jeruzalem.

Hfdst. 30 - 33. De toekomst en het herstel van volk en land, van koningschap en priesterdienst.

Hfdst. 34 - 45. Bijzonderheden betreffende de Rechabieten, het verbranden van de boekrol, de gevangenschap van Jeremia, de inneming van Jeruzalem, de moord op Gedalja en de vlucht naar Egypte.

Hfdst. 46 - 51. Profetieën over Egypte, de Filistijnen, Moab, Ammon, Edom, de Arabieren en Babel.

Hfdst. 52. Aanhangsel: het lot van Jeruzalem; Nebukadnezar; Evil-Merodach; Jojachin in Babel. 

De hoofdstukken zijn slechts ten dele naar tijdsorde gerangschikt.

Belangrijke profetieën

  • Bijzonder belangrijk is de aankondiging van de rechtvaardige Spruit, de Here onze gerechtigheid, dus van Christus (Hfdst. 23: 5, 6; 33: 15, 16)
  • De aankondiging van de terugkeer uit Babel na 70 jaren (Jer. 25: 11, 12). 
  • De profetie over de terugkeer van de twaalf stammen (Hfdst. 30)
  • De aankondiging van het nieuwe verbond met Israël, Gods aardse volk (Hfdst. 31 – 33).

Commentaar

Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 49.

Meer informatie

Ger de Koning, Jeremia en Klaagliederen, Toegelicht & toegepast 24 en 25. Uitgeverij Daniel, 2020, 2e druk. Pagina's: 582. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

J. Tiesema, De wenende profeet; beschouwing over de profetie van Jeremia. Oude Sporen, 2009. 275 pagina’s. Download (pdf bestand) van OudeSporen.nl.

J.N. Darby, "Het bijbelboek Jeremia", uit: Synopsis, deel 4. ca. 27 pagina’s. Download (pdf-bestand) van DeBijbelVoorJou.nl 


Bronnen

De afbeelding van de profeet Jeremia is van een aquarel van James Tissot (1836-1902), gemaakt omstreeks het jaar 1888.

Voor de eerste versie van dit artikel is, onder toestemming, gebruik gemaakt van tekst uit H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3, blz. 62-63. Oostburg: W.J Pieters, z.j.