Jeremia 13: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

28 jan 2022

22 jan 2022

17 jan 2022

  • huidigvorige 21:0417 jan 2022 21:04Kees Langeveld overleg bijdragen 676 bytes +676 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 15 == Jer 13:15  Hoort en neemt ter ore, verheft u niet; want de HEERE heeft het gesproken. (SV) Vermaning door Jeremia, zie vs. 17. == 16 == Jer 13:16  Geeft eer den HEERE, uw God, eer dat Hij het duister maakt, en eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen; dat gij naar licht wacht, en Hij datzelve tot een schaduw des doods stelle, en tot een donkerheid zette. (SV) Het werd ook donker, het licht werd door God tot een...' Label: Visuele tekstverwerker