Jeremia 24: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

    27 jun 2022

    • huidigvorige 16:5227 jun 2022 16:52Kees Langeveld overleg bijdragen 760 bytes +760 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == Samenvatting == In het kort: de twee korven vijgen. 1-3 -Jeremia heeft na de wegvoering van Jojachin een gezicht van twee manden vijgen, waarvan hij, op de vraag van God, die van de ene voor zeer goed, die van de andere voor zeer slecht erkent. 4-7 Zo goed als de eerste, zullen de naar Babel weggevoerde Judeeërs gerekend en daarnaar behandeld worden. Ze zullen teruggebracht en gebouwd worden, en zij zullen zich tot God bekeren. 8-10...' Label: Visuele tekstverwerker