Jeremia 25: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

27 jun 2022

16 jun 2022

  • huidigvorige 22:2616 jun 2022 22:26Kees Langeveld overleg bijdragen 3.212 bytes +3.212 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 9 == Jer 25:9  Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; en tot Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners ervan, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden. (CP<ref name=":0">Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Sta...' Label: Visuele tekstverwerker