Jeremia 27: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

1 jul 2022

27 jun 2022

  • huidigvorige 14:1727 jun 2022 14:17Kees Langeveld overleg bijdragen 418 bytes +418 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 7 == Jer 27:7  En alle volken zullen hem, en zijn zoon, en zijns zoons zoon dienen, totdat ook de tijd zijns eigenen lands kome; dan zullen zich machtige volken en grote koningen van hem doen dienen. (SV) Zijn zoon. Evilmerodach) '''Zijns zoons zoon.''' De zoon van zijn zoon, een kleinzoon. Het is niet duidelijk wie deze kleinzoon is geweest. Volgens sommigen was het Belsazar.' Label: Visuele tekstverwerker