Jeremia 5

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 13 sep 2021 om 18:39 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 5 == Jer 5:5  Ik zal gaan tot de groten, en met hen spreken, want die weten den weg des HEEREN, het recht huns Gods; maar zij hadden te...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Jeremia 5 van het boek Jeremia wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 49.

5

Jer 5:5  Ik zal gaan tot de groten, en met hen spreken, want die weten den weg des HEEREN, het recht huns Gods; maar zij hadden te zamen het juk verbroken, [en] de banden verscheurd. (SV)

De banden verscheurd.

Ps 2:3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. (SV)

6

Jer 5:6  Daarom heeft hen een leeuw uit het woud verslagen, een wolf der wildernissen zal hen verwoesten; een luipaard waakt tegen hun steden; al wie uit dezelve uitgaat, zal verscheurd worden; want hun overtredingen zijn vermenigvuldigd, hun afkeringen zijn machtig veel geworden. (SV)

Leeuw ... wolf ... luipaard. Zeer waarschijnlijk in figuurlijke zin gezegd van de vijanden van Israël. Nebukadnezar wordt bij een leeuw vergeleken.

Jer 4:7  De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in verwoesting; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone. (SV)

7

Jer 5:7  Hoe zou Ik over zulks u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij, en zweren bij hen, die geen God zijn; als Ik hen verzadigd heb, zo bedrijven zij overspel, en verzamelen bij hopen in het hoerenhuis. (SV)

Hoerenhuis. Fig. gezegd van de afgodstempel, waar ook hoererij in lichamelijke zin op de gruwelijkste wijze wordt bedreven (tempelprostitutie).

10

Jer 5:10  Beklimt haar muren, en verderft ze (doch maakt geen voleinding); doet haar ranken weg, want zij zijn des HEEREN niet. (CP[1])

Beklimt haar muren. Dit beveelt God de werktuigen van Zijn wraak, die Hij reeds voor de poorten van Jeruzalem heeft besteld

Verderft ze. Richt een grote verwoesting in de stad aan (2 Kon. 25:4 vv.)

Doch maakt geen voleinding. Tot gehele vernietiging van haar mag het volgens Gods raadsbesluit niet komen

Doet haar ranken weg. De ranken van die wilde wijnstok (Jer. 2:21) weg, voert ze in ballingschap naar een vreemd land, want zij behoren de Heere niet meer toe, Hij geeft ze over.

Jer 2:21  Ik had u toch geplant, een edelen wijnstok, een geheel getrouw zaad; hoe zijt gij Mij dan veranderd [in] verbasterde ranken van een vreemden wijnstok? (SV)

Andere hoofdstukken

Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 49.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 5:7, 10. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 13 sept. 2021.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.