Jeremia 9

Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 23 nov 2021 om 11:47 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 1 == Jer 9:1 Och, dat mijn hoofd water was, en mijn oog een springader van tranen! dan zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Jeremia 9 van het boek Jeremia wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. Samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia, hoofdstukken: 123456789101112133149.

1

Jer 9:1 Och, dat mijn hoofd water was, en mijn oog een springader van tranen! dan zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter van mijn volk. (CP[1])

Mijn oog een springader van tranen!

Kla 2:11  [Caph]. Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn ingewand wordt beroerd; mijn lever is ter aarde uitgeschud, vanwege de breuk der dochter mijns volks; omdat het kind en de zuigeling op de straten der stad in onmacht zinken; (SV)

De verslagenen van de dochter van mijn volk. Die er zullen zijn wanneer het gedreigde ongeluk aanwezig is, als beschreven in Klaagl. 2:11.

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Klaagl. 9:1. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 23 nov. 2021.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.