Jeremia 9

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jeremia 9 van het boek Jeremia wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. Samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia, hoofdstukken: 123456789101112133149.

1

Jer 9:1 Och, dat mijn hoofd water was, en mijn oog een springader van tranen! dan zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter van mijn volk. (CP[1])

Mijn oog een springader van tranen!

Kla 2:11  [Caph]. Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn ingewand wordt beroerd; mijn lever is ter aarde uitgeschud, vanwege de breuk der dochter mijns volks; omdat het kind en de zuigeling op de straten der stad in onmacht zinken; (SV)

De verslagenen van de dochter van mijn volk. Die er zullen zijn wanneer het gedreigde ongeluk aanwezig is, als beschreven in Klaagl. 2:11.

13

Jer 9:13  En de HEERE zeide: Omdat zij Mijn wet, die Ik voor hun aangezicht gegeven had, verlaten hebben, en naar Mijn stem niet gehoord, noch daarnaar gewandeld hebben; (SV)

Noch het geschreven woord van God noch het profetisch gesproken woord van God nam men ter harte.

Mijn stem. Door middel van de mond der profeten.

15

Jer 9:15  Daarom zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, alzo: Ziet, Ik zal dit volk spijzen met alsem, en Ik zal hen drenken met gallewater; (SV)

Drenken met gallewater.

Jer 8:14  Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u, en laat ons ingaan in de vaste steden, en aldaar stilzwijgen; immers heeft ons de HEERE, onze God, doen stilzwijgen, en ons met gallewater gedrenkt, omdat wij tegen den HEERE gezondigd hebben. (SV)

De Heer Jezus kreeg, terwijl hij leed aan het kruis, "wijn met gal gemengd te drinken".

Mt 27:34  gaven zij Hem wijn met gal gemengd te drinken; en toen Hij die had geproefd, wilde Hij niet drinken. (Telos)

Mt 26:39  En Hij ging iets verder, viel op zijn aangezicht en bad aldus: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan; echter niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. (Telos)

Bron

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Klaagl. 9:1. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 23 nov. 2021.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.