Jotham

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 11 nov 2017 om 09:56 (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Jotham''' (= "Jahweh is volmaakt") of ''Jotam'' is in de Bijbel de naam van verschillende mannen. De bekendste is Jotham koning van Juda. De Hebreeuwse naam is...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jotham (= "Jahweh is volmaakt") of Jotam is in de Bijbel de naam van verschillende mannen. De bekendste is Jotham koning van Juda.

De Hebreeuwse naam is יותם, Jotam. De eigennaam betekent "Jahweh is volmaakt"[1]. Het Strongnummer is 03147. De naam komt 24x voor in het Oude Testament. De naam verwijst naar:

  1. Jotham koning van Juda
  2. Jotham zoon van Jachdai en nakomeling van Kaleb en Juda 
  3. Jotham de jongste zoon van Gideon. Hij ontkwam aan de moordpartij van zijn broeders.

Jotham koning van Juda

Jotham was de zoon van koning Uzzia van Juda en Jerusa. Gedurende 16 jaar was hij koning over Juda. Hij was een tijdgenoot van koning Pekach van Israël en van de profeet Jesaja.

Jotham was een goede koning van het koninkrijk Juda in de 8e eeuw voor Chr. Hij was de zoon van koning Uzzia, regeerde van 756 tot 741 v.Chr. en werd opgevolgd door zijn zoon Achaz.

Schriftplaatsen. Hij wordt genoemd in 2 Koningen 15:5-38; 2 Kronieken 27:1-9; Jes. 1:1; 7:1; Hos 1:1; Mich. 1:1, Mt 1:9.

Hij volgde zijn vader Uzzia als koning op. Hij regeerde zestien jaar. Zijn koningschap wordt gedateerd van 756 tot 741 v.Chr.[2]

950 — 850 v.C. < Israël 800 — 700 v.C.[3] > 750 — 650 v.C.
SanheribHizkiaSargon IISalmaneserHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaAmosJerobeam IIUzziaAmaziaBenhadadJoas (koning van Israël)JonaJoas (koning van Juda)JoahazJoël

Onduidelijk is wanneer Jotam precies koning werd. Toen zijn vader Uzzia de laatste jaren van zijn regeerperiode wegens melaatsheid in afzondering moest leven, was Jotam regent. Zowel in 2 Kronieken als in 2 Koningen wordt meegedeeld dat Jotam op vijfentwintigjarige leeftijd de troon besteeg, maar de meeste onderzoekers denken dat dit de leeftijd was waarop Jotam regent werd. De zestien jaar die Jotam koning was volgens beide Bijbelboeken is zeer waarschijnlijk inclusief de tijd als waarnemer (regent) voor zijn vader.

Jotham deed dat recht was in de ogen van de Heer. Tijdens de regeerperiode van Jotam werd de Bovenpoort van de tempel van Jeruzalem, het huis van God, afgebouwd. Ook verrichtte Jotam werkzaamheden bij de stadsmuur van Ofel. Ook in de bergen van Juda bouwde hij steden, kastelen en torens.

Jotam voerde verschillende oorlogen tijdens zijn bewind. In het Bijbelboek Kronieken wordt melding gemaakt van een overwinning van Jotam op de Ammonieten, die hem daarna schatting moesten betalen, en in het Bijbelboek Koningen wordt een oorlog genoemd tegen een bondgenootschap van koning Resin van Aram en koning Pekah (Pekach) van Israël. Hij werd machtig omdat hij zijn weg ging met God.

Jotam stierf op (vermoedelijk) 41-jarige leeftijd. Hij werd begraven in Jeruzalem. Zijn opvolger was zijn zoon Achaz.

Bron

Artikel Jotam van Juda, Wikipedia.nl. Tekst hiervan is verwerkt op 28 sept. 2013.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jotham. Hieruit is op 28 sept. tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Voetnoot

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 756 - 741 heeft de tijdrekenkundige tabel in de editie van de Statenvertaling van Jongbloed uit 1995. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jotham, heeft 758-742 v.C..
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).