Kenchreeën

Uit Christipedia

Kenchreeën of Kenchrea was de oostelijke havenstad van Korinthe.

De stad lag aan een golf van de Egeïsche zee, voor de handel met het Oosten uitnemend gelegen.
Ligging van de havenstad Kenchreeën (Kenchreai) ten oosten van Korinthe
In Kenchreeën liet de apostel Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis zijn hoofd scheren.
Hnd 18:18 Nadat nu Paulus nog vele dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, en met hem Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchrea zijn hoofd had laten scheren, want hij had een gelofte gedaan. (TELOS)
Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreeënEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Reeds ten tijde van Paulus was hier een christelijke gemeente, welker dienares (diacones) Febe door de apostel Paulus met ere vermeld wordt.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kenchreën' is op 12 mei 2018 verwerkt.