Kenchreeën

Uit Christipedia

Kenchreeën of Kenchrea was de oostelijke havenstad van Korinthe.

De stad lag aan een golf van de Egeïsche zee, voor de handel met het Oosten uitnemend gelegen.
Ligging van de havenstad Kenchreeën (Kenchreai) ten oosten van Korinthe
In Kenchreeën liet de apostel Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis zijn hoofd scheren.
Hnd 18:18 Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Voor zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was. (TELOS)
Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreeënEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Reeds ten tijde van Paulus was hier een christelijke gemeente, welker dienares (diacones) Febe door de apostel Paulus met ere vermeld wordt.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kenchreën' is op 12 mei 2018 verwerkt.