Kerkvaders

Kerkvaders zijn kerkschrijvers van de oude Kerk, die om hun ortho­doxe leer, hun heilig leven, door paus of kerkvergadering (of stil­zwijgend door gebruik) als vaders en getuigen der overgeleverde ge­loofsleer erkend worden.

De benaming 'vaders' is bedenkelijk, omdat de Heer Jezus heeft gezegd:

Mt 23:9  En noemt niemand uw vader op de aarde, want een is uw Vader: de Hemelse. (Telos)

Bron

H.M.H. Bartels, Geschiedenis der Katholieke Kerk (Venloo: G. Mosmans senior, 1926) blz. 59. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 2 aug. 2020.