Klaagliederen 1

Uit Christipedia

Klaagliederen 1 is een hoofdstuk van Klaagliederen, een boek in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 22 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van dit boek samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd: · 1
Verzen van Klaagliederen 1 becommentarieerd: · 1

Samenvatting

1v. Jeruzalem is eenzaam, vernederd, verdrietig, ongetroost, vijandig bejegend. Juda is in ballingschap gegaan. God heeft haar bedroefd vanwege haar vele overtredingen.

1

1 [Aleph]. Hoe zit die stad [zo] eenzaam, die vol volks was, zij is als een weduwe geworden, zij, die groot was onder de heidenen, een vorstin onder de landschappen, is cijnsbaar geworden. (SV)

[Aleph]. In het Hebreeuws begint dit vers met de letter Aleph, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De volgende regels beginnen met de volgende letters van dit alfabet. Klaagliederen 1 is een zogenaamd lettervers.