Koningsvijver

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Koningsvijver was een waterreservoir van het oude Jeruzalem. Het is het latere badwater Siloam.

De vijver nam water van de Gihonbron op, dat door een rotstunnel, gegraven ten tijde van koning Hizkia (ca 700 v. Chr., 2 Kon. 20:20), werd aangevoerd. Het is het latere ‘badwater Siloam’, genoemd in Joh 9: 7,11.

Ne 2:13 Ik ging ‘s nachts door de Dalpoort [de stad] uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd.
Ne 2:14 Ik ging verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. (HSV)

Bron

Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Toelichting bij Neh. 2:14.