Leviathan

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 16 apr 2017 om 07:04 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'De '''Leviathan''' is een monsterachtig zeedier.<blockquote>''Ps 104:25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen,...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
De Leviathan is een monsterachtig zeedier.
Ps 104:25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Ps 104:26 Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt om hem erin te laten spelen. (HSV)
Op meerdere plaatsen wordt de Leviathan in verband gebracht met de draak (Hebr. Tannim), eveneens een monsterachtig dier.
Ps 74:12 Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde. Ps 74:13 Gij hebt door Uw sterkte de zee gespleten; Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Ps 74:14 Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd; Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Ps 74:15 Gij hebt een fontein en beek gekliefd; Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd. (SV)
In de toekomst zal God de Leviathan, de draak (tannim) die in de zee is, doden. Men moet denken aan het beest uit de zee in het bijbelboek Openbaring. Men kan echter ook denken aan de Egyptische wereldmacht en/of de koning van Egypte (vgl. Jes. 51:9).
Jes 26:19 Uw doden zullen leven, [ook] mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn [als] een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Jes 26:20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Jes 26:21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Jes 27:1  Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden. (…) Jes 27:6 In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. (SV)