Leviticus 8: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

16 sep 2022

  • huidigvorige 13:4216 sep 2022 13:42Kees Langeveld overleg bijdragen 872 bytes +872 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leviticus commentaar}} == Samenvatting == Wijding van de priesters. 1-4 Op last van God brengt Mozes Aäron en zijn zonen, met al wat tot hun wijding nodig is, voor de tent der samenkomst. 5-9 Hij wast hen en trekt Aäron zijn plechtgewaad aan. 10-13 Na de tabernakel en al de meubelen gewijd te hebben, zalft hij Aäron en trekt zijnen zonen hun ambtsgewaad aan. 14-29 Hij brengt voor Aaron en zijn zonen de zondofferstier, de brandofferram en de wijdingsram....' Label: Visuele tekstverwerker